שירים שבוצעו ע"י אסי יחיאל

שירים שבוצעו ע"י אסי יחיאל

איילת אהבים
ברחמיו
היא הייתה כל עולמי
שיהיו כל רחובות העולם שלך
 
לכל השירים של האמן