שירים שנכתבו ע"י אברהם ברוידס

שירים שנכתבו ע"י אברהם ברוידס

אדמה
אין כירושלים
זולתנו מי יודע
חג המים
כי תבוא אל מודיעין
כיתתנו בלילה צועדת
ככה מרקדים בישראל
עלי גבעה
עלי גבעה
ענדי רעיה
ערב בבית
 
לכל השירים של האמן