ענת מלמוד - ניגון

ניגון
ענת מלמוד
מילים ולחן: ענת מלמוד

יש שדיבור ישנה את כיוון הניגון
יש שניגון יהיה למים
יש שהמים ירצו לנחם את הלב
וכנגדם יעמדו השמיים

יש שמילה תרפא את מכאוב השגיאות
יש שסליחה תשלם את מחיר הדמעות
וכנגדן יעמדו הסיבות

יש עיניים בעולם
שרואות אותי
יש תקוה בתוכי
יש שם מים.

יש שהזמן יעצור ויוציא כאבים לאור
יש שהאור יתגבר ויפשיר את הקור
וכנגדו ישרקו הרוחות.

לכל השירים של האמן