אריאל הורוביץ - אהבתך

אהבתך
אריאל הורוביץ
מילים ולחן: אריאל הורוביץ

כל המשוגעים האלה שרואים בחדשות
קמים בבוקר יום אחד ומתחילים לירות
הם לא אשמים בעצם - אני לא יודע איך
אפשר להישאר שפוי בלי אהבתך

בגלל זה לצערי אין לי אמונה
שיש לעולם הזה סיכוי לתקנה
כי אני תמיד הולך
לשמור לעצמי את אהבתך

כל האנשים שככה מנגנים ברחובות
שיר שמח וקליל - בעיניים עצובות
אני עוצר מולם לרגע - זורק מטבע והולך
ממשיך לצעוד ברחוב איתך - ועם אהבתך

בגלל זה...

כמו על נר בוער ברוח שעוד רגע הוא דועך
בגופי אני שומר על אהבתך
דרך רחובות הצער שהפחד בם מולך
אני עובר בראש מורם מאהבתך

בגלל זה...

לכל השירים של האמן