אריאל הורוביץ - גרמניה

גרמניה
אריאל הורוביץ
מילים ולחן: אריאל הורוביץ

היה לי טוב בגרמניה
לא ידעתי אם לבכות או לצחוק
מהצבע שבבית קראנו לו ירוק
צחוק התלמידות ברקע - צלצול פעמונים
ודמותן - איור של קסטנר במקור הגרמני

היה לי טוב בגרמניה
עם כל האור וכל הפנאי
כל בוקר התעוררתי
בשלושים וחמישה במאי

במבשלת הבירה מהנדס צעיר עומד ומסביר
על פסי הייצור שהם גאוות העיר
"הנה כאן זהו החלק האחראי על הפרדה
בקבוקים טובים קדימה - פגומים להשמדה"

היה לי טוב בגרמניה...

ואני זוכר בקבוק אחד שעדיין לא ידע
הסתכלתי רק עליו כשהובל לירידה

ליד האוטובוס הביתה
מחליפים פרחים ונשיקות
לא יודע אם לצחוק או לבכות

היה לי טוב בגרמניה...

לכל השירים של האמן