מוש בן ארי - שיר למעלות

שיר למעלות
מוש בן ארי
מילים: מן המקורות
לחן: יוסף קרדונר
קיימים 3 ביצועים נוספים לשיר זה

מילות השיר

Am            G              Dm                  Am
שיר למעלות  אשא עיני אל ההרים  מאין יבא עזרי.   
Dm                  Am      
עזרי  מעם ה'  עושה שמיים וארץ.   
Am          Dm    Am          G        
אל יתן למוט רגלך  אל ינום שומרך.   
Am                Dm      Am            
הנה לא ינום  ולא יישן שומר ישראל.   
Am      Dm          Am      Dm          
ה' שומרך   ה' צלך   על יד ימינך.   
Am            Dm        Am          
יומם השמש לא יככה וירח בלילה.   
Am        Dm        Am      Dm          
ה' ישמרך מכל רע  ישמור את נפשך.   
Am        Dm    Am            Dm          
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.   
Am        Dm      
מעתה ועד עולם

לכל השירים של האמן